Daftar Peserta Gelombang 1 Kelas 1

Tanggal : 30-03-2017
Jam : 08.00 - 10.00

No. Nim Nama
1 137010100111029 Ainul Masruroh, S.H.I., M.H.
2 167150101111001 Sulaiman A.,S.T.,M.Si
3 167020201111011 MUH. SABIR. M
4 117070100111012 Shahdevi Nandar Kurniawan, dr.,SpS.
5 117070100111008 Oski Illiandri, dr.,M.Kes.
6 147010100111009 JEANNE DARC N MANIK SH M.HUM
7 167020201111015 MOHAMAD AGUS SALIM MONOARFA
8 167020201111013 ADITYA BUDI KRISNANTO
9 147030101111007 SINOLLAH
10 157020101111002 AMINAH
11 156090300011002 Taufiquddin
12 157080100111003 Farikhah
13 137080100111012 Sri Rahmaningsih,, SPi,MP
14 125150200111116 DIO SAPUTRA KUDORI
Info

Total Peserta : 14